2012-09-21

LEX avtal24 - uppskattat läromedel i gymnasieskolor

Användare av LEX avtal24 berättar

FOTO: GLEERUPS

 


Att kunna arbeta med olika case i avtal24:s applikation ger eleverna ökad förståelse för avtalsrätten och är ett uppskattat inslag i undervisningen.

 

- Eva Lundberg, Lektor samt Skolverkets ämnesexpert vid gymnasiereformen 2011

 

LEX avtal24 är ett unikt, digitalt lärverktyg som ger eleverna en djupare förståelse för hur avtalsrätten fungerar. Vi har talat med Eva Lundberg, om hur hon upplevt avtalsverktyget och dess inslag i undervisning.

"Som lärare i ämnet juridik har jag tänkt mycket på hur man i undervisningen kan levandegöra ämnet. Juridik är ju ett ämne som i hög grad bygger på teori och abstraktion. Jag vill gärna låta mina elever använda sina teoretiska kunskaper på verklighetsbaserade situationer. LEX avtal24 ger den möjligheten, eftersom programvaran simulera situationer som är vanliga för den praktiskt verksamma juristen vid upprättandet av avtal."

 

"LEX avtal24 ger undervisningen en praktisk dimension. Eleverna får med hjälp av applikationen möjlighet att genomgå den arbetsprocedur som är en naturlig del av många juristers arbetsuppgifter. I denna procedur ingår att identifiera vilket eller vilka avtal som behövs, hur avtalet bör vara utformat och varför det bör vara utformat på visst sätt, att skapa avtalet samt att utreda om ytterligare åtgärder behöver vidtas för avtalets giltighet. Att kunna arbeta med olika case i avtal24s applikation ger eleverna en ökad förståelse för avtalsrätten och är ett uppskattat inslag i undervisningen."

Eva Lundberg
Lektor, Skolverkets ämnesexpert vid gymnasiereformen 2011

 

 


Läs mer om vår skollicens för gymnasieskolor här