2012-09-12

Varför du ska skapa ett testamente i september!

Oavsett vilket skede i livet du befinner dig i finns det anledning att fundera över vem som tar över de tillgångar du lämnar efter dig när du avlider. Det händer att arvingar inte kan komma överens om hur man ska fördela tillgångarna sinsemellan. I dessa fall kan man genom ett testamente se till att bråk undviks genom att bestämma hur fördelning och hur förvaltning ska ske.

 

Visste du att...

...din sambo inte ärver dig?
...barn från tidigare förhållande ärver före din fru/man och era gemensamma barn?
...din kvarlåtenskap tillfaller Allmänna Arvsfonden om du inte har någon nära släkt i livet när du går bort?
...ditt barns arv kan komma att hälftendelas om ditt barn skiljer sig om inget testamente finns?
 
Under september månad vill vi på avtal24 sätta särskilt fokus på testamente och uppmanar därför alla att upprätta ett testamente med en jurist.

Bokar du in en telefontid med oss under september 2012 betalar du endast 1690 kr inkl moms.

Ring 08 515 10 121
för att boka in en tid,
eller mejla info@avtal24.se


Hur går det till?
För att upprätta ett testamente med en av våra jurister måste du först boka in en tid, det gör du genom att ringa vår kundtjänst på 08 515 10 121 eller mejla info@avtal24.se. Om en ledig tid finns reserveras den tiden för dig och en bokningsbekräftelse går ut per mejl. I mejlet framgår det vad du ska förbereda till telefonmötet. Mötet sker sedan genom att en av våra jurister kontaktar dig den tid du har bokat och går igenom din familjesituation. Testamentet levereras sedan samma dag till din mejl tillsammans med en faktura. Du har 14 dagars ändringsrätt från och med att du fått testamentet levererat.

Vad behöver jag förbereda?
Beroende på vad för slags familjsituation du är i avgör också vilka uppgifter du behöver förbereda. Oavsett vad behöver vi fullständiga namn och personnummer på den eller de som ska upprätta testamentet samt adress. Om någon egendom ska utges bör man ha information om den specifika egendomen, fastighetsbeteckning om det är en fastighet, registreringsnummer om det är en bil osv. Om man har upprättat ett testamente tidigare bör man ha det dokumentet nära till hands alternativt tillställa oss en kopia.

Vad är skillnaden på att upprätta ett testamente med en jurist och med att använda en gratismall?
För att ett testamente ska vara juridiskt giltigt uppställs en rad stränga formkrav i lag, med en gratismall finns inga garantier att dessa formkrav är uppfyllda. När du upprättar ett testamente med en jurist eller via vår onlinetjänst, får du ett juridiskt korrekt testamente och upplysningar kring signering och bevittning. När du upprättar ett testamente med en jurist går ni också tillsammans igenom de olika alternativ som finns utifrån din situation. Testamentesmallar må vara gratis men det finns inte en mall som passar för alla.

När får jag testamentet levererat?
Testamentet får du levererat samma dag som du har ditt telefonmöte.

Hur får jag testamentet levererat?
Testamentet får du levererat i PDF-format till din e-postadress. Det går även att få testamentet utskrivet och hemskickat för en kostnad om 195 kronor. Hemleverans tar från 2-4 arbetsdagar.

Vad händer om jag vill ändra något i testamentet efter att jag har fått det levererat?
Du har alltid 14 dagars ändringsrätt i testamentet beräknat från den dag då du fick testamentet levererat. För att ändra i testamentet kontaktar du den jurist som har hjälpt dig, detta gör du genom att mejla eller att ringa.