2012-10-29

Hur kan vi utnyttja ROT-avdraget maximalt?

Vi får många frågor om ROT-avdrag och vad som gäller för makar.


Alla personer som är skatteskrivna i Sverige och över 18 år har ett "ROT-utrymme" på 50 000 kr per år. Om arbetet görs i ett hus eller på en tomt som ägs av flera personer kan flera personer också vara beställare av arbetet. Om man vill kunna utnyttja ROT-avdrag för två personer kan t.ex. makar skriva sig som beställare båda två, förutsatt att båda står som ägare till fastigheten. Då blir taket 100 000 kr per år, 150 000 för tre personer o.s.v.

Om arbetet ska göras i ett hus som du nyttjar med din make/maka - se till att upprätta och registrera ett gåvobrev så att huset står på er båda - så kan ni utnyttja "varsina" 50 000 i ROT-avdrag! Gåvobrev kan du enkelt göra här.


Barn över 18 år kan även få avdrag för arbete som utförs i föräldrars bostad förutsatt att barnet har betalt arbetet. Kravet för att erhålla avdrag är att barnet helt eller delvis äger den bostad som föräldrarna bor i. Även för detta ändamål kan ni använda gåvobrevet.