2012-12-11

Konsulter och muntliga avtal

 

Att vara konsult utan ett bindande konsultavtal kan stå dig dyrt. Det fick en konsult i stockholmstrakten erfara i samband med en i veckan upptagen tvist med ett läkemedelsföretag. I domen slogs det fast att konsulten ska betala 259 000 i rättegångskostnader. Ett "OK" i ett mail räckte inte som bevis, att ett avtal verkligen hade ingåtts, skriver Dagens Juridik idag.

 

Konsulten driver ett eget företag i Stockholmstrakten och har tidigare haft såväl skriftliga som muntliga avtal med läkemedelsföretaget. Konsulten krävde i sin stämningsansökan, att läkemedelsbolaget skulle betala närmare 1,4 miljoner kronor för obetald ersättning för konsultarbete. Som stöd för sitt yrkande menade konsulten att ett muntligt avtal ingåtts och konsulten hänvisade bland annat till ett mail, där en företrädare för läkemedelsföretaget skrivit "OK" när det gällde konsultens förslag på avtal.

Konsulten menade i sin stämningsansökan att läkemedelsföretaget hade gjort sig skyldigt till avtalsbrott, men läkemedelsföretaget hävdade, att något avtal inte hade träffats.

Tingsrätten konstaterade dock, att innehållet i mailet endast talade för att ett avtalsslut var nära men ännu inte kommit till stånd. Domstolen gav bolaget rätt - i en dom son senare fastställdes av hovrätten. Artikeln finner du i Dagens Juridik.

 

 

AVTAL24 TIPSAR:

Vi på avtal24 har märkt att det är vanligt med företag som säljer sina tjänster just på detta sätt, det vill säga genom muntliga avtal som baserar sig på en mailkorrespondens. Om kunden väljer sig att dra sig ur affären kan man väldigt lätt hamna i en besvärlig situation.

Rättsfallet visar att även när man som konsult har bevis bestående av mail, så räcker inte detta som bevis för avtalet. Om man vill vara säker på att man får betalt för sitt konsultarbete måste man skriva ett konsultavtal mellan konsulten och kund.

Läs mer om konsultavtal här.