2013-01-24

Räcker det vinnande budet på Tradera som avtal?

Brukar du lägga ut annonser på Tradera? Vad händer om köparen inte vill kännas vid sitt bud, går det att hävda att ett bindande avtal har ingåtts? I ett färskt rättsfall har Hovrätten tagit upp frågan om vilket bevisvärde ett vinnande bud från Tradera egentligen har. Hovrätten konstaterade att det utan större svårigheter går att skapa ett Tradera-konto och lägga bud på varor i någon annans namn, det vinnande budet räckte därför inte som bevis för att ett bindande avtal har ingåtts.

 

Bakgrunden till tvisten är följande, en pantbank hade på auktionssajten Tradera lagt ut auktion om en ring, vilket sedermera en privatperson lagt vinnande bud på. När privatpersonen inte ville kännas vid budet stämde pantbanken in privatpersonen i domstolen med den grund att ett bindande avtal förelåg. Enligt pantbanken hade mannen ingått ett bindande avtal genom att lägga det vinnande budet på ringen och som bevisning åberopades ett så kallat "vinnarmail" där tidpunkt för budet framgick samt privatpersonens användarkonto på Tradera med privatpersonens personuppgifter. Privatpersonen bestred pantbankens talan och uppgav att det var hans fru som registrerat kontot och lagt det vinnande budet.

 

Hovrätten konstaterade att de kontouppgifter som använts för att identifiera köparen via Tradera är få och av sådan art att de lätt kan göra tillgängliga för var och en. Det kan därför inte innebära några större svårigheter att skapa ett konto och lägga bud på varor i någon annans namn. Hovrätten konstaterade därmed att bevisningen inte var tillräcklig för att styrka att ett avtal om köp hade ingåtts mellan pantbanken och privatpersonen.

 

Källa: Mål FT 475-12 Göta Hovrätt

 

 

Avtal24 tipsar

 

I de användarvillkor man accepterar när man registrerar sig på Tradera framgår följande:

 

"Ett vinnande bud är bindande för budgivaren. Ett bindande avtal etableras mellan säljaren och den budgivare som efter det att auktionen avslutats har lagt det vinnande budet."

 

Trots Traderas tydliga användarvillkor är det upp till säljaren att att bevisa att ett avtal har ingåtts om inte köparen vill kännas vid sitt bud. I och med hovrättsfallet försvåras möjligheten att med det vinnande budet som grund, hävda att ett bindande avtal föreligger. Man bör därför som säljare alltid använda sig av ett separat köpeavtal om man vill vara säker på att få betalt för sin försäljning.


Läs mer här om hur du skapar ett bindande jurdiskt avtal mellan köpare och säljare.