2013-02-27

Går du i giftastankar? Glöm inte äktenskapsförordet!

Solen är här och sommaren närmar sig med stormsteg. Många par har nu fullt upp med planering av bröllop och fest, men det är också viktigt att värdera om det finns behov av ett äktenskapsförord.

 

Så snart äktenskapet har ingåtts har din make/maka utan ett äktenskapsförord rätt till hälften av er samlade egendom, oavsett vem som tagit med sig mest in i äktenskapet. Genom att skriva ett äktenskapsförord är det möjligt att frångå denna huvudregel och på så sätt säkra sina tillgångar för framtiden.

 

Ett äktenskapsförord kan skrivas både före och efter vigseln, men det är alltid en fördel att skriva det innan så att ni är överens från början. Skulle ni senare ändra er är det inga problem att skriva ett nytt äktenskapsförord.

 

Genom ett äktenskapsförord kan ni bestämma att ingenting eller endast vissa delar av egendomen ska delas vid en bodelning efter en eventuell skilsmässa. Egendomen som ska hållas utanför bodelningen kallas enskild egendom. Det som inte görs till en makes enskilda egendom i äktenskapsförordet utgör giftorättsgods som enligt huvudregeln delas lika vid en eventuell bodelning.

 

Med Avtal 24's äktenskapsförord kan ni skräddarsy ett avtal där det framgår vad som ska utgöra enskild egendom och på så sätt hållas utanför en eventuell bodelning. Antingen kan all egendom hållas utanför bodelningen, eller bara den ena makens. Det är också möjligt att peka ut specifika saker, exempelvis ett hus som den ena maken äger.

 

Genom Avtalshjälpen kan du tillsammans med en av våra egna jurister få hjälp att skriva äktenskapsförordet. Boka telefontid genom att maila till info@avtal24.se eller ring vår växel på 08-515 10 121.  Vi rekommenderar framförallt att ni rådgör med våra jurister vid komplicerade förhållanden avseende äktenskapsförordet.