2013-03-01

Vem får smyckena i bodelningen? Nytt rättsfall

 

Efter att ett gift par ifrån Stockholm skilt sig tog mannen enligt överenskommelse med sig bohaget, inklusive sängarna, i bodelningen. I sängarna fanns tre dyra smycken som kvinnan hade stoppat i en madrass, vilket ledde till en diskussion om vem som hade rätt till smyckena. Hovrätten fastslog att kvinnan skulle få tillbaka sina smycken då de faller utanför definitionen av bohag.

 

Avtal24 tipsar:

Se till att skriva ett juridiskt korrekt bodelningsavtal om du och din partner ska skilja er där det tydligt framgår vem som tilldelas vad av er samlade egendom. När bodelningsavtalet är skrivet har ni inga vidare anspråk gentemot varandra och slipper på så sätt framtida diskussioner. En av våra jurister kan självklart också hjälpa till att skriva avtalet om ni föredrar det. 

 

Läs mer om hur du och din make kan skriver bodelningsavtal anpassat efter era önskemål.