2013-04-18

Skydda dig vid gemensamt köp av bostad

 

Idag skriver DN en intressant artikel om en arvstvist mellan arvingarna till två sambor. Mannen hade betalat hela kontantinsatsen till en bostadsrätt, men ansågs ändå inte vara ägare. Mannens söner förlorade arvstvisten om bostadsrätten mot kvinnans dotter. Denna tråkiga historia hade kunnat undvikas med hjälp av ett enkelt avtal. Om man som sambo planerar att köpa en gemensam bostad är det en god idé att skriva ett samboavtal. Det är ett enkelt sätt att skydda sig själv och sina närstående mot framtida meningsskiljaktigheter.

 

För det fall två sambor köper en bostad tillsammans men den ena betalar mer i kontantinsats, bör även ett skuldebrev upprättas. Skuldebrevet är till för att sambon som har betalat mer ska kompenseras för detta vid en eventuell separation. Varför kan man då inte bara skriva ett skuldebrev och strunta i samboavtalet? Utan samboavtalet delas bostad och bohag lika vid en separation, och skulder hänförliga till denna egendom får då dras av innan likadelningen. Om skuldebrevet får dras av innan likadelningen får det ju inte önskad effekt, sambon som har betalat mer då inte kompenseras fullt ut. Därför behövs ett samboavtal som kompletterar skuldebrevet.