2013-06-07

Uppfyller ditt testamente alla formkrav?

 

Aftonbladet skriver om Adam som försökte testamentera sin egendom till sina vänner genom att skicka ett SMS. Hovrätten har nu underkänt meddelandet som ett testamente då det inte uppfyller formkraven uppställda i lag. Läs mer om Adams fall här.

 

Följande formkrav för testamente finns uppställda i lag:

 

1. Den som skriver testamentet måste vara 18 år.  

 

2. Du kan inte testamentera till någon som inte är född.

 

4. Testamentet måste upprättas skriftligen.

 

5. Testamentet måste undertecknas. Underskriften sker i normala fall genom att den som skriver testamentet med egen hand skriver sin namnteckning och därigenom visar att förordnandet är ett slutgiltigt uttryck för hans/hennes yttersta vilja.

 

6. Ett testamente ska bevittnas av två ojäviga personer. Vittnena måste närvara samtidigt. Det duger inte att testamentet först bevittnas inför en person och därefter en annan. Vittnena måste känna till att det är ett testamente de bevittnar men de behöver inte känna till innehållet.

 

Det ställs även vissa krav på testamentsvittnena:

-       De får inte vara testamentstagare eller närstående till testamentstagare, dvs. den som skall ärva något, eller är närstående till någon som skall ärva enligt testamentet får inte bevittna testamentet,

-       De måste vara över 15 år gamla,

-       De måste vara vid sina sinnens fulla bruk,

-       De får inte vara gifta eller sambo med den som skriver testamentet,

-       De får inte vara släkt med den som skriver testamentet i rätt uppstigande eller nedstigande led, dvs. de får inte vara testators föräldrar, far- och morföräldrar, barn eller barnbarn,

-       De får inte vara besvågrade med den som skriver testamentet, dvs. styvbarn eller svärföräldrar,

-       Inte heller en förmyndare, god man eller förvaltare får bevittna ett förordnande till någon som han eller hon företräder.

 

Ring och prata med någon av våra jurister på tel. 08-515 10 121 om du har frågor om ditt testamente.

 

Du kan enkelt själv upprätta ditt testamente här.