2013-08-20

Har du koll på vilken pension som ingår i bodelningen?

 

När man som gifta väljer att gå skilda vägar är det mycket praktiskt som ska ordnas, en sak är bodelningen där makarnas tillgångar delas upp. Något vi ofta får frågor om på avtal24 är vilken form av pensionssparande man behöver dela med sig av till sin partner vid en bodelning.


Den allmänna pensionen undantas alltid från bodelningen medan privat pensionssparande enligt huvudregeln alltid ingår i bodelningen. Vad gäller tjänstepensionen är det lite mer komplicerat.


Hur tjänstepensionen ska behandlas vid en bodelning avgörs av det pensionsavtal som gäller i det enskilda fallet. De vanligast förekommande avtalen innebär att arbetsgivaren äger en pensionsförsäkring där arbetstagaren är insatt som oåterkallelig förmånstagare till pensionen. Arbetstagaren äger alltså inte försäkringen som garanterar pensionen, men har ändå rätt till utbetalning av pension från försäkringen. Om arbetstagaren inte kan överlåta sin rätt till pension, vilket är det vanligaste, kommer pensionen inte ingå i bodelningen.


Om ett avtal om tjänstepension däremot innebär att arbetsgivaren betalar premier till en försäkring som arbetstagaren själv äger kommer pensionsrätten att jämställas med ett privat pensionssparande och ingå i bodelningen.


Oavsett vad som framgår ovan har makarna avtalsfrihet när de kommer till bodelningsavtalet och kan själva komma överens om vilket pensionssparande som ska delas lika, så länge de är överens.


Har du frågor om ditt bodelningsavtal är du varmt välkommen att ringa och prata med någon av våra jurister på 08-515 10 121.


Upprätta enkelt ditt bodelningsavtal här!