2013-08-15

Nu kan även företag upprätta fullmakter på enklast möjliga sätt!

 

Nu lanserar vi även ett nytt avtalsverktyg för att skriva fullmakter för företag. Verktyget erbjuder fler valmöjligheter och ett enklare sätt att skapa fullmakter på än tidigare.

 

Vad är en fullmakt?

 

En fullmakt ger en rätt för en person att handla (t.ex. genomföra ett köp eller ingå avtal) för någon annans räkning.

 

När behöver ett företag en fullmakt?

 

Ett företag har nytta av en fullmakt när någon utomstående ska kunna utföra uppdrag i företagets namn.

Vad uppdragstagaren har rätt att göra i företagets namn framgår av fullmakten. Det kan röra sig om rätt att företräda företaget i domstol som juridiskt ombud eller advokat (rättegångsfullmakt), att utföra ett specifikt uppdrag (begränsad fullmakt), eller en generell fullmakt som låter uppdragstagaren agera i företagets namn i alla situationer.

 

Vilka begränsningar gäller för fullmakten?

 

Följer uppdragstagaren instruktionerna i fullmakten är handlingarna han eller hon utför bindande mellan företaget som har utfärdat fullmakten och den tredje parten. Skulle uppdragstagaren däremot bryta mot instruktioner som finns i den skriftliga fullmakten blir handlingarna inte bindande.

 

Uppdragstagaren kan även få muntliga instruktioner utöver vad som framgår i fullmakten. Om uppdragstagaren överskrider de muntliga instruktionerna blir handlingen ändå bindande mellan företaget som har utfärdat fullmakten och den tredje parten. Däremot kan uppdragstagaren bli skadeståndsskyldig gentemot företaget som har utfärdat fullmakten.

 

 

Har du frågor om fullmakter är du välkommen att ringa och prata med någon av våra jurister på tel. 08-515 10 121.

 

Klicka här för att enkelt skapa en fullmakt!