2013-08-26

Vad gör man om sambon vägrar flytta ut efter en separation?

 
Då kan man begära en bodelningsförrättare från närmsta tingsrätt. Det genomförs då en officiell bodelning vilket innebär att samboförhållandet upphör även om din sambo fortfarande bor kvar i lägenheten. I samband med att man begär en bodelningsförrättare bör man även begära att rätten prövar vem som får bo kvar i lägenheten under tiden bodelningen görs.
 
Har man, när bodelningen väl är genomförd, berättigats att bo kvar i bostaden så är den andra sambon skyldig att flytta. Om sambon inte flyttar ut då kan man ansöka om avhysning hos Kronofogdemyndigheten. De kommer då att tvinga sambon att flytta ut ur lägenheten.

Läs mer om sambolagen här