2013-09-05

Avtal24 lanseras i Tyskland

Svensk innovativ webbtjänst för juridiska tjänster lanseras i Tyskland 

 

Berlin, Tyskland (2013-­09-­05) – Avtal24 (Agreement24), Sveriges största leverantör av juridiska tjänster online, har tagit ytterligare ett steg mot att realisera företagets vision att leverera prisvärd juridisk hjälp till den europeiska marknaden. Det är med stor glädje som företaget kan meddela att den tyska plattformen (www.agreement24.de) officiellt har lanserats och att en rad olika avtalstyper inom arbets-­‐ och privaträtt står till de tyska kundernas förfogande. Utöver agreement24:s unika avtalsgenererande webbapplikation, som utgör kärnan av tjänsten, finns det även matnyttiga och lättförståeliga artiklar om juridiska situationer. Allt för att göra juridiken mer tillgänglig och förståelig för alla.


”På Avtal24 tror vi på att göra juridiken tillgänglig för alla. Vi har sedan 2004 hjälpt tusentals familjer och mindre företag i Sverige med just detta. Nu vill fortsätta att växa på den europiska marknaden, och Tysklandslanseringen är viktigt första steg”. Säger Magnus Stein, VD och grundare av Avtal24.


Agreement24:s tyska organisation består av en affärsutvecklingsgrupp från Sverige och kvalificerade tyska jurister som delar företagets vision om att göra juridiken mer tillgänglig.


”I juristbranschen talas det om mycket om "The Legal Innovation" och att de traditionella byråerna måste ändra och effektivisera sitt arbetssätt för att kunna anpassa sig för en ny kräsnare marknad. Tyvärr ser man sällan några aktiva konkreta åtgärder från byråernas sida och Tyskland är inget undantag. Vi ser därför att behovet av våra moderna IT-­lösningar är stort och att det i förlängningen kommer innebära att marknaden för juridiska tjänster blir större bland konsumenter som vanligtvis inte använder sig av juridiska tjänster", säger Aleksandra Derikonja, COO och ansvarig för den tyska lanseringen.


Den tyska organisationen fortsätter utvecklingen av den juridiska plattformen och kommer under hösten att lansera flera tjänster som möjliggör att tyska konsumenter och företag, på ett enkelt sätt, kan införskaffa sig de individuella avtalslösningar som de har behov av.

 


Om Avtal24

Avtal24 bildades år 2004 med syfte att göra juridiken mer tillgänglig och erbjuder juridiska tjänster på nätet via en digital jurist till privatpersoner och mindre företag. Avtalsdokumenten skapas av avtal24:s dynamiska mjukvara där avtalen skräddarsys utifrån kundernas unika situation och val som de angivit. Utöver avtal har Avtal24 också juridisk rådgivning per telefon. Med Avtal24:s tjänster kan vem som helst få tillgång till juridisk hjälp oavsett bostadsort och tid på dygnet, till fasta priser som ligger betydligt lägre än traditionella juristtjänster.

Bolaget samarbetar med flera stora svenska banker, försäkringsbolag och organisationer. Bakom bolaget står stiftelsen Industrifonden samt etablerade privata riskkapitalister.

 

 

Kontakt information

Magnus Stein
CEO
magnus ( @ ) agreement24.com

 

Aleksandra Derikonja
COO
aleksandra ( @ ) agreement24.com

 

Mer information om bolaget finns på:

www.agreement24.com

www.avtal24.se

www.agreement24.de