2013-09-25

Möjligt att testamentera bort sin hyresrätt enligt Hovrätten

Enligt ett nyligen avgjort hovrättsfall (Mål nr ÖH 4443-12) är det möjligt att testamentera sin hyresrätt till en arvinge.

 

Det aktuella fallet gällde en pappa som i sitt testamente uttryckt att hans hyresrätt vid hans bortgång skulle ärvas av hans dotter.

 

Efter att pappan avlidit ansökte dödsboet om att få överlåta bostaden till den avlidnes dotter i enlighet med testamentet. Hyresvärden sa, trots detta, upp hyresavtalet och frågan togs upp i Hyresnämnden. Hyresnämnden godkände hyresvärdens uppsägning och avslog dödsboets önskan om att få överlåta hyreskontraktet till dottern. Dödsboet överklagade domen till Hovrätten som dock valde att godkänna pappans önskan.

 

I ett testamente kan du reglera vem som ska få dina tillgångar den dagen du går bort.

 

Har du frågor kring ditt testamente är du välkommen att ringa våra jurister på tel. 0771 24 00 24.

 

Upprätta enkelt ditt testamente här.