2013-09-23

Testa vårt nya avtalsverktyg för uthyrning av bostad som du själv äger!

 

Nu lanserar vi ett nytt avtalsverktyg för att skriva hyresavtal för privatpersoner som äger sin egen bostad. Verktyget erbjuder fler valmöjligheter och ett enklare sätt att skapa hyresavtal på än tidigare.

 

När behöver man ett hyresavtal?

Du har nytta av ett hyresavtal när du vill hyra ut en bostad som du själv äger. Du har även nytta av ett avtal om du hyr ut ett rum, dvs. har en inneboende. Det är en alltid en god idé att reglera vad som ska gälla i de olika situationer och frågor som kan uppstå med anledning av hyresförhållandet. Förutom att du inger respekt och förtroende för potentiella hyresgäster så minskar risken för framtida meningsskiljaktigheter.

 

Hyran

Vid uthyrning av egen bostad får hyresvärden ta ut en kostnadsbaserad hyra som inte påtagligt överstiger summan av kapitalkostnaden och driftskostnaden för bostaden.

 

Kapitalkostnaden ska beräknas som en skälig årlig avkastningsränta på bostadens marknadsvärde. Med driftskostnader menas till exempel avgift till bostadsrättsförening och kostnader för el och bredband. Om lägenheten hyrs ut möblerad, är det tillåtet ta ut ersättning för möbelslitage.

 

Uppsägningstid

Ett tidsbestämt hyresavtal upphör utan uppsägning vid hyrestidens utgång. Hyresavtalet kan dock sägas upp innan hyrestidens utgång.

 

För ett tillsvidareavtal gäller om inte parterna har avtalat att uppsägningstiden ska vara längre, att hyresvärden kan säga upp hyresavtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen. Hyresgästen kan säga upp avtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Detta gäller även när längre uppsägningstid har avtalats eftersom lagen är tvingande till hyresgästens förmån.

 

Besittningsskydd

Hyresgästen får inget besittningsskydd när bostaden hyrs enligt lagen om uthyrning av egen bostad.

 

 

 

Juridik är inte alltid enkelt, men vi jobbar hårt för att göra det enklare. Testa själv!

Börja skriva ett hyresavtal direkt genom vårt webbverktyg!