2014-05-14

Ny funktion på sajten, förhandsgranskning av avtal.

Ny funktion på sajten, förhandsgranskning av avtal.


Nu kan du se en förhandsgranskning av ditt avtal innan du får det skickat i PDF eller via post. Vissa fält är dolda men du får en bra överblick över hur avtalet kommer att se ut.