2014-07-01

Förändrade lagar och regler från 1 juli 2014

Den 1 juli 2014 förändras lagar och regler som påverkar andrahandsuthyrning och ansökan om skilsmässa.Det blir dyrare att skilja sig från och med idag. Domstolen höjer ansökningsavgiften för äktenskapsskillnad från 450 kr till 900 kr. Även ett flertal andra avgifter hos domstolarna höjs. Se ny prislista här Skillnaderna att hyra ut en bostadsrätt och en hyresrätt ökar från och med 1 juli. Nu räcker det med ”skäl” istället för ”beaktansvärda skäl” för att få hyra ut. Bostadsrättsföreningar ges dock möjlighet att ta ut en särskild avgift som kompensation för den ökade administrationen med uthyrningen.