2014-08-19

Är ni vilse i skilsmässodjungeln?

Här kastar vi ljus över vad som behöver göras om ni ska skilja er

1. När ni har bestämt er för att skiljas ska ni börja med att sända in en ansökan om äktenskapsskillnad till Tingsrätten. Vilken tingsrätt ska ni skicka in till? Klicka här och skriv in er postadress så finner ni behörig Tingsrätt.

2. Därefter är det dags att förbereda för ett bodelningsavtal! Ni behöver inte vänta på att få en dom om äktenskapsskillnad för att kunna upprätta ett bodelningsavtal utan det kan göras så fort ansökan om äktenskapsskillnad har registrerats hos tingsrätten. Ett   bodelningsavtal är en förteckning över vad ni äger och vilka skulder ni har. Det är i bodelningsavtalet man delar upp egendomen mellan er och ser till att skära av era ekonomier från varandra. 


Det finns flera risker med att inte upprätta ett bodelningsavtal, bland annat att ni rent faktiskt har kvar egendom som gemensamt ägd. Rätten att begära en bodelning kvarstår dessutom i flera år efter en skilsmässa och det kan bli mycket jobbigt om den andra parten begär bodelning långt efter att skilsmässan gått igenom. Utan ett bodelningsavtal kommer inte heller banken att godkänna att ni var för sig upptar nya lån t.ex. för att skaffa en ny bostad. Det är med andra ord mycket viktigt att ni får bodelningsavtalet gjort!


3.
Innan ni gör ett  bodelningsavtal är det viktigt att tänka igenom allt noga. Vem ska ha bilen, båten, katten och inte minst bostaden? Om någon av er ska ta över egendom som är belånad (till exempel bil eller bostad) är det viktigt att först höra med er bank om den som vill ta över egendomen, kan ta över lånen.


4.
När alla bankfrågor är utredda är det dags att göra  bodelningsavtalet. Boka gärna tid med en jurist för att få hjälp med avtalet och säkerställa att ni inte missat något viktigt.


5.
Om någon av er tar över..:


•.. ett lån måste banken se det färdiga bodelningsavtalet.

•..en bostadsrätt måste bostadsrättsföreningen se det färdiga bodelningsavtalet.

•..en villa eller mark måste lantmäteriet se det färdiga bodelningsavtalet.

•..en bil från den andra maken måste transportstyrelsen se det färdiga bodelningsavtalet.


6.
Måste ni registrera  bodelningsavtalet någonstans i övrigt? Nej, det föreligger inget krav på att registrera en bodelning i anledning av äktenskapsskillnad men möjligheten finns om man vill det. Ni kan läsa mer om detta hos skatteverket genom att  klicka här.


Ring oss på 0771-24 00 24 för en kostnadsfri juridisk rådgivning. Våra jurister hjälper dig med dina frågor och funderingar.