2014-08-06

Din begagnade bil kan beslagtas av Kronofogden

– nödvändigt att undersöka om skulder finns kopplade till bilen innan du köper den.


Från och med 1 juli 2014 har Kronofogden rätt att ta en bil i beslag om den belastas av obetald trängselskatt, fordonsskatt samt felparkeringsavgift. Den stora nyheten är att de nämnda kostnaderna följer med bilen även vid ett ägarbyte. Innan du köper en begagnad bil är det därför nödvändigt att ringa Transportstyrelsen och kontrollera att bilen inte belastas av obetalda skatter eller parkeringsavgifter, annars riskerar du som ny ägare att få bilen beslagtagen om den förra ägaren saknar annan egendom som kan beslagtas. Det kan också vara en god idé att säljaren lämnar en garanti för att sådana typer av obetalda avgifter inte belastar bilen samt avtala om att framkomna avgifter ska utgöra en hävningsgrund i köpeavtalet.

Trots att det är den nye ägaren som drabbas av själva beslagtagandet är det fortfarande den som var registrerad ägare på fordonet som är betalningsansvarig för de skulder som knutits till bilen under samma tid. Anledningen till att reglerna har ändrats är att man vill få bort brukandet av så kallade bilmålvakter, dvs. en person som är registrerad ägare till fordonet utan att egentligen bruka det.
Viktigt att notera är att de nya reglerna enbart omfattar skulder som uppkommit efter 1 juli 2014.