2014-08-28

Hårdare reglering införs för att förhindra tvångsäktenskap


Den 1 juli i år infördes två nya brott för att stärka skyddet mot tvångsäktenskap. De benämns ”äktenskapstvång” och ”vilseledande till tvångsäktenskapsresa”. Den tidigare möjligheten att få dispens från kravet på 18 års ålder för att kunna gifta sig har även tagits bort.

Äktenskapstvång innebär att någon genom olagligt tvång eller genom att utnyttja någons utsatta läge, får denne att gifta sig. Det maximala straff som kan dömas ut för brottet är fyra års fängelse.

Brottet vilseledande till tvångsäktenskapsresa innebär att någon genom vilseledande får annan att resa till ett annat land än det land där hen bor, för att få personen att gifta sig. För att handlingen ska kunna bestraffas krävs att olagligt våld eller utnyttjande av den tvingades utsatta läge har förekommit. Det maximala straff som kan dömas ut för brottet är två års fängelse.