2014-09-04

Hur hög får hyran vara?


Det finns numer två lagar som påverkar uthyrningsverksamhet, den s.k. hyreslagen samt lag om uthyrning av egen bostad. När du hyr ut en fastighet du äger, ett rum i ditt hus eller din bostadsrätt ska du följa lagen om uthyrning av egen bostad.

Hyran ska då räknas ut på följande sätt:
Marknadsvärde*0.04/12+ eventuella löpande kostnader till t.ex. bostadsrättsföreningen eller liknande.

Exempelvis: Om din lägenhet är värd 1000 000 kronor och du har en månadsavgift om 1000 kronor så blir hyran: 1 000 000*0.04/12 +1000= 4333 kronor per månad

Om du däremot hyr ut lägenheten i näringsverksamhet, en hyreslägenhet, har flera uthyrningar igång samtidigt eller hyr ut en fritidsfastighet ska du följa hyreslagens regler som säger att du som hyresvärd får ta ut en skälig hyra. Vad innebär då detta? Här tittar man på vilket bruksvärde som lägenheten har samt vad likvärdiga lägenheter i närheten har för hyra. Det är främst de lägenheter vars hyra som har bestämts efter hyresförhandlingar som man ska jämföra med.

Hos oss kan du skriva avtal när du ska hyra eller hyra ut en lägenhet. Avtal för   Hyresrätt eller Bostadsrätt

Vi har hjälpt över 50 000 kunder med juridiska avtal, vi kan allt om hyresavtal