2014-09-16

Kan jag bli av med min enskilda egendom?                                                                                                      Bodelning görs normalt sett då en parrelation avslutas genom skilsmässa eller dödsfall. Vid bodelning delas egendom som är giftorättsgods upp till lika delar mellan parterna, oavsett vem av dem som har köpt egendomen eller står skriven som ägare till egendomen. All egendom är enligt huvudregeln giftorättsgods. Motsatsen till giftorättsgods är enskild egendom. Enskild egendom behöver inte delas lika vid en bodelning. Genom äktenskapsförord, gåvobrev eller testamente kan egendom bli enskild. Det många inte vet är att egendom kan tappa sin karaktär av att vara enskild under vissa omständigheter.


Huvudregeln är att om du köper exempelvis ett hus för pengar som är enskild egendom så blir även huset enskild egendom. För att huset ska bli enskild egendom måste du dock kunna bevisa att huset är köpt för just de pengarna. Med andra ord måste du kunna bevisa sambandet emellan pengarna och huset. Om du inte kan göra det så riskerar huset att delas vid en bodelning.

En omständighet som kan försvåra bevisningen av sambandet är om pengarna har sammanblandats med pengar som är giftorättsgods (till exempel genom att sättas in på ett gemensamt konto) innan de har investerats i huset. Om pengar som är enskilda har satts in på ett bankkonto tillsammans med pengar som är giftorättsgods kan det vara svårt att avgöra vilka pengar du har använt när du har betalat via kontot. Är det de enskilda eller de icke enskilda pengarna som har använts? Huvudregeln i det här fallet är att egendomen tappar sin karaktär av att vara enskild.

Om pengar som är enskild egendom används för att förbättra eller renovera ett hus som är giftorättsgods kommer de också att tappa sin karaktär av att vara enskild egendom. Värdeökningen som renoveringen medfört kommer alltså att ingå i en eventuell bodelning.

För att undvika att enskild egendom tappar sin karaktär av att vara enskild finns det några tumregler som kan vara bra att följa:

• Pengar som är enskild egendom ska hållas isär från andra pengar genom att förvaras på ett eget separat konto.

• Om du byter ut enskild egendom mot annan egendom bör du se till att den nya egendomen endast finansieras med den tidigare enskilda egendomen.

• Egendom som ska fortsätta vara enskild ska bara köpas och ägas av den part som ursprungligen hade egendomen som enskild.

• Eventuella lån hänförliga till enskild egendomen ska endast stå på den part som äger egendomen.


Om du är osäker på vad som gäller ska du alltid kontakta våra jurister! En jurist kan hjälpa dig att avgöra om du behöver vidta några ytterligare åtgärder för att skydda din egendom.
Boka tid med jurist eller ring 0771 - 24 00 24 för kostnadsfri juridisk rådgivning

Gå in på våra avtal här:
Äktenskapsförord, Gåvobrev eller Testamente.