2014-09-15

Sälj din fastighet utan hjälp av mäklare

Det är mycket vanligt att man väljer att sälja sin fastighet utan hjälp från mäklare. Vad ska man då tänka på? Först och främst måste avtalet uppfylla all de formkrav som finns för ett köpekontrakt för fastighet. Till exempel måste ett köpekontrakt avseende en fastighet bevittnas av två vittnen för att bli juridiskt giltigt.

Vad som också är viktigt att notera är att om ni som köpare och säljare befinner er på olika platser i landet kan det ta tid innan ni blir bundna av avtalet. För att ingen av er ska kunna backa från avtalet krävs det att den som först skrev under avtalet ska få tillbaka det med den andres underskrift. Innan den som först skrev under avtalet fått tillbaka ett underskrivet avtal i fysisk form är köpet inte färdigt och en av parterna kan fortfarande backa från affären. Det räcker alltså inte att muntligen meddela att avtalet är underskrivet.

Vill ni ha mer tips eller hjälp med ert köpekontrakt? Ta kontakt med våra jurister.
Eller skriv ditt avtal direkt. Avtal för försäljning och köp av bostadsrätt.