2014-10-29

Anställningsavtal – det viktigaste avtalet

För dig som är ung på jobbet och ivrig att komma igång är det viktigt att du tar dig tid och granskar ditt anställningsavtal och har koll på dina rättigheter. Nedan kommer lite kort information som är bra att veta inför det nya jobbet.

Efter att ha sett Uppdrag Gransknings avslöjanden om hur unga utnyttjas på arbetsmarknaden ville vi på avtal24 informera lite kring anställningsavtal. 


Anställningsavtal – det viktigaste avtalet
Trots att ett muntligt avtal också är giltigt är det vid anställning jätteviktigt att ett skriftligt anställningsavtal upprättas innan du börjar jobba. I det avtalet ska det bland annat framgå vad arbetsplatsen heter, hur länge du är anställd (d.v.s. vilken anställningsform), vilka dina arbetsuppgifter är, vilket lön du får och hur många timmar i veckan du ska arbeta.


”Provjobb” vs Provanställning
Det kan hända att arbetsgivaren vill att du ”provjobbar” en kortare tid utan lön och oftast med oskäliga villkor för att se hur du klarar av arbetsuppgifterna, men det är viktigt att du vet om att det inte finns något som heter att ”provjobba”. Arbetar du ska du också ha betalt för detta! Är man ung kan det vara svårt att stå upp för det helt själv, men då är det bra att kontakta fackförbundet för din bransch som kan ge råd och tips om vad man ska säga. Detta kan du göra även om du inte är medlem i något fackförbund.

Däremot finns det något som heter provanställning som innebär att arbetsgivaren anställer dig på prov för att se om du passar för jobbet. En provanställning får vara högst sex månader lång och syftet är att den ska övergå i en tillsvidareanställning. Det är viktigt att veta om att provanställningen automatiskt går över i en tillsvidareanställning efter att prövotiden löpt ut om anställningen inte har avbrutits eller sagts upp före detta.


Olika anställningsformer
Förutom provanställning finns det även visstidsanställning och tillsvidareanställning.
Visstidsanställning är väldigt vanligt på sommar- och vinterlov när många företag behöver extrapersonal. Vid en visstidsanställning ska arbetstiden vara bestämd i förväg och du ska ha ett schema över dina arbetstider. Tänk på att en visstidsanställning går över till en tillsvidareanställning när en arbetstagare varit anställd med denna anställningsform i mer än sammanlagt två år under en femårsperiod.

Tillsvidareanställning är det som i folkmun kallas fast anställning. Till skillnad från provanställning och visstidsanställning är den här anställningsformen inte tidsbegränsad och därmed den tryggaste anställningsformen.


Kollektivavtal
Finns det kollektivavtal på arbetsplatsen måste arbetsgivaren hålla sig till vissa regler. Facket har då möjlighet att hjälpa dig om du inte behandlats på ett schyst sätt av din arbetsgivare. Kollektivavtalet reglerar även vad u minst ska tjäna, arbetstid, övertidsersättning, semester, schemat och mycket annat.


Lön, semesterersättning och OB-ersättning
Lön är något som ska regleras i och framgå av anställningsavtalet. Tänk på att du har rätt att få ett lönebesked med varje lön. Där ska det bland annat framgå hur många timmar du arbetat, hur mycket som dragits i skatt och hur stor din semesterersättning är. Du har alltid rätt till semesterersättning som ska vara minst 12 procent på den lön du har tjänat totalt.

Skulle du ha arbetar kvällar, nätter och helger kan du ha rätt till ersättning för arbete på obekväm arbetstid. Även denna ersättning ska finnas med på lönebeskedet.

Ett tips är att spara dessa lönebesked, du kan behöva dem när du deklarerar.


Jämkning
Du kan tjäna ganska mycket utan att behöva betala skatt. Du får nämligen tjäna 18 781 kronor under 2014 utan att betala skatt. För att slippa betala skatt behöver du inte ansöka om jämkning, det räcker att du lämnar ett intyg till din arbetsgivare.[1] Du kan begära skattejämkning hos Skatteverket om du bara arbetar på lov och under helger, på så sätt slipper du betala för mycket i skatt.[2][1] http://www.skatteverket.se/download/18.8dcbbe4142d...


[2] http://www.skatteverket.se/download/18.8dcbbe4142d...

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till våra jurister. Vi har kostnadsfri juridisk rådgivning via telefon.