2014-10-10

Viktigt att vara tydlig i sitt testamente

Att förlora en nära anhörig är uppslitande för alla. Mitt i detta känsliga läge är det mycket som ska tas tag i, förutom begravningsarrangemang så ska även arv fördelas. Att i detta känsliga läge behöva sitta och dela upp värdesaker mellan sig själv och andra anhöriga till den som gått bort är inte optimalt. Saken blir inte bättre om det visar sig finnas otydligheter i testamentet som ska styra hur saker och ting ska fördelas. Detta finns det många exempel på, idag kan man läsa om den arvstvist som blossat upp mellan Jula-grundaren Lars-Göran Blanks barn.

Tvisten beror på att hans testamente innehåller otydligheter avseende om samtliga barn tillsammans eller endast sonen ska få ärva de företag som han har lämnat efter sig. Otydligheten består i att ett tillägg till testamentet strider mot en ursprunglig formulering i testamentet. Om man önskar ändra en ursprunglig lydelse i ett testamente är det säkrast att sätta det gamla testamentet ur spel, annars finns risk för att dokumentens innehåll kolliderar som i detta fall.


Vi hjälper dig med ditt testamente. Du kan enkelt och trygg själv skriva ett testamente online 
eller ta hjälp av våra jurister. Önskar du ändra eller tillägga något i ditt testamente hjälper vi gärna till!


Skriv ett testamende online