2014-11-19

Låt inte pengar förstöra er relation...

Är du en av alla som äger egendom tillsammans med dina syskon eller närmaste vänner? Var rädd om er relation och undvik onödiga konflikter med hjälp av ett samäganderättsavtal.

Det kan tyckas osannolikt att du skulle kunna bli osams med dina syskon eller din närmaste vän med anledning av ert samägande, men tro oss – det kan hända vem som helst. Vi har dagligen kontakt med förtvivlade människor som av olika skäl råkat ut för just det. Eftersom vi vill att du ska känna dig trygg, vill vi tipsa om hur ni undviker att hamna i den situationen – som inte bara är riskabel för er relation utan även för din ekonomi.

Om ni skriver ett samäganderättsavtal mellan er så kommer ni på förhand att reda ut hur olika situationer ska lösas. Viktiga frågor som tas upp och regleras i ett samäganderättsavtal är till exempel:

  • - Hur nyttjandet av egendomen ska se ut – ska det till exempel vara okej att hyra eller låna ut egendomen till utomstående? Vem får ha egendomen på högtider?
  • - Hur ska kostnader fördelas? Vilka typer av kostnader ska prioriteras framför andra?
  • - Ska en person ha huvudansvaret för att se till att fakturor och dylikt blir betalda? Ska personen få någon ersättning för det?
  • - Ska delägarna spara pengar i ett gemensamt konto för kostnader hänförliga till egendomen?
  • - Ska möjligheten att begära försäljning på offentlig auktion finnas kvar eller stängas?

Vad menas med offentlig auktion då? Enligt samäganderättslagen kan varje delägare begära försäljning av hela egendomen på offentlig auktion vid en längre konflikt. Denna möjlighet går att avtala bort. Fördelen med att avtala bort möjligheten är att man motverkar att göra en ekonomisk förlust eftersom försäljning vid offentlig auktion ofta leder till ett pris under marknadsvärde. Nackdelen med att avtala bort möjligheten är att det kan skapa en inlåsningseffekt.

  Gör kostnadsfri  behovsanalys  Skriv samäganderättsavtal direkt