2014-11-17

Tänk smart kring ROT – ge gåva!

Just nu är det många som vill upprätta gåvobrev för överlåtelse av fastighet, och detta med all rätt. Skriver du över halva fastigheten till din partner kan du nämligen fördubbla rotavdraget.

ROT-avdraget är ett skatteavdrag för arbetskostnader som har uppstått vid ombyggnation, tillbyggnation, underhåll och renovering. Nuvarande regler hos Skatteverket säger att avdraget ger rätt till 50 % skattereduktion av arbetskostnaden.
Skattereduktionen uppgår till max 50 000 kr per person och år.

Skulle ni vara flera personer som äger t.ex. ett hus tillsammans kan var och en begära skatteavdrag upp till maxgränsen. Det gäller oavsett om ni är ett par eller flera ägare.
Man behöver inte vara folkbokförd på adressen där arbetet utförs, men däremot är det viktigt att vara ägare eller delägare av bostaden.
Detta betyder att den sammanlagda skattereduktionen kan bli högst 100 000 kr om huset har två ägare. Att ge andelar av fastigheten i gåva är därför en väldigt praktisk lösning om man vill kunna utnyttja ett större avdrag för den fastighet man äger. Det är fördelaktigare att göra avdrag för två personer istället för en!

Skulle det finnas ett vederlag förknippat med gåvobrevet, till exempel ett lån eller ett skuldebrev, måste även det framgå i gåvobrevet. En registrering av ett gåvobrev kostar 275 kronor. Därefter måste gåvomottagaren ansöka om lagfart hos Lantmäteriet om gåvan gäller en fastighet eller tomträtt. Expeditionsavgiften för lagfartsärenden är 825 kronor. Det kan även utgå stämpelskatt beroende på hur högt ett eventuellt vederlag är.


Ett gåvobrev som tar upp en fastighet ska vara bevittnat av två personer för att det ska godkännas av Lantmäteriet. Tänk också på att det är viktigt att registrera gåva mellan makar eller registrerade partners hos Skatteverket.