2015-02-26

Alla behöver skriva testamente.

Det är bara då du kan vara säker på att det blir exakt som du vill och att dina efterlevande slipper uppslitande arvstvister.

Det finns en hel del missförstånd kring arv. Ett är att efterlevande sambo automatiskt ärver den bortgångnes del av bostaden och ett annat är att gifta alltid ärver varandra.

En sambo har ingen legal arvsrätt. Sambor som vill skydda varandra ekonomiskt bör därav upprätta testamente för att ta kontroll över vad som sker med gemensam egendom när den ene går bort.

Det finns även en allmän uppfattning om att äkta makar alltid ärver varandra när någon av dem går bort. Här gäller det dock att inte låta sig luras. Skulle det både finns gemensamma barn och särkullbarn, dvs. där bara en av makarna är förälder till barnen, har särkullbarnen rätt få ut sitt arv före partnern. Skulle det saknas gemensamma barn och makarna inte skrivit ett testamente ärver särkullbarnen hela kvarlåtenskapen, efter det att bodelning skett. För både efterlevande sambo och make/maka finns dock skyddsregler. Efterlevande sambo har rätt till två prisbasbelopp och make/maka fyra av det som utgår ur bodelningen och, för det fall detta inte räcker, även ur kvarlåtenskapen.

Ungefär hälften av alla äktenskap slutar med skilsmässa. Det gör att många vill att arvet ska bli barnens enskilda egendom. Det är allt vanligare med flera långa förhållanden och barn med olika partner vilket har gjort att arvstvisterna ökat.

För att du ska vara säker på att det verkligen blir som du tänkt dig behöver du skriva ett testamente. Du kan skriva ett testamente själv med hjälp av vårt unika webbverktyg eller ta hjälp av våra jurister som är specialister på familjejuridik.


Vill du veta mer? Kontakta oss så hjälper vi dig att se över din situation. Vi har alltid kostnadsfri juridisk rådgivning.
Boka rådgivning


Vill du skriva ditt testamente online?
Skriv testamente