2015-04-14

Därför behöver även sambor skriva bodelningsavtal

Nu kan alla skriva sitt bodelningsavtal på egen hand hos oss, även sambor. Det är viktigt att skriva ett bodelningsavtal om ni ska separera, särskilt om ni har bott i en bostadsrätt eller en fastighet och den köpts under tiden ni varit tillsammans. Rätten att begära bodelning kvarstår i ett helt år efter att samboförhållandet har upphört. Utan ett bodelningsavtal kan alltså den ena sambon inom ett år komma och kräva sin del av bostaden vid ett senare tillfälle. Så länge ni är överens är det enklast och billigast att skriva bodelningsavtalet på egen hand.

Med hjälp av vårt verktyg får ni hjälp med:
  • - Att räkna ut hur mycket respektive part har rätt till.
  • - En korrekt uppställning av alla poster i bodelningsavtalet.
  • - Att specificera den egendom som ska ingå i bodelningen.
  • - Vilken egendom som ska ingå i bodelningen och inte.
  • - Hur ni räknar fram och drar av eventuell skatt.

Kontakta oss, våra jurister hjälper dig svara på dina frågor och funderingar.

Kontakta jurist kostnadsfritt  Gör kostnadsfri behovsanalys  Skriv ett bodelningsavtal direkt