2015-06-16

Åtta av tio unga saknar samboavtal

Allt fler svenskar ingår samboförhållanden och flest sambor finns i åldern 30-35 år. En undersökning som avtal24 låtit genomföra visar dock att det är flest i denna ålder (84 procent) som saknar samboavtal och således är juridiskt oskyddade vid en eventuell separation.

Dyrare bostäder tillsammans med högre amorteringskrav och krav på högre kontantinsatser från banker tros bidra till att allt fler unga väljer att flytta ihop.
En undersökning genomförd på uppdrag av avtal24 visar samtidigt att flest samboförhållanden finns i åldrarna 30-35 år och bland dessa saknar drygt åtta av tio ett  samboavtal.

– Kostnadsaspekten är ofta ett stort incitament till att yngre människor väljer att flytta ihop. Det blir billigare att dela på kostnaderna för bostad och hushåll. Men vad många inte vet är att det kan bli en väldigt dyr historia om man inte tecknar avtal. Har du inget samboavtal riskerar du att förlora en stor del av din egendom till din partner om förhållandet skulle ta slut, säger Frida Lindberg familjerättsjurist på avtal24.

Att tänka på för dig som är sambo
Frida Lindberg är familjerättsjurist och stöter ofta på unga samboende som saknar kunskap om vad som gäller rent juridiskt vid en separation.

– Jag har ofta kontakt med unga som vill ha hjälp men de hör av sig när de redan bestämt sig för att separera och inte kommer överens kring bodelningen. Tyvärr saknar de allt som oftast samboavtal vilket gör det svårt att hitta en lösning som gör alla parter nöjda. Det är alltid bättre och betydligt mindre kostsamt att reglera upp vad som ska gälla vid en eventuell separation i början av sin relation istället för i slutet.

Här är några vanligt förekommande scenarier som unga samboende drabbas av:


  • Du har betalat för hela bostaden och står ensam på lånet och på kontraktet.
    Om den andra parten kan bevisa att ni har köpt lägenheten för gemensamt bruk och ni inte har tecknat ett samboavtal delas samboegendomen lika. Det spelar således ingen roll vem som har betalat mer för bostaden – eller möbeln – den delas ändå lika vid en bodelning.

  • Båda står på lån och kontrakt till lika delar men den ena parten har betalat en större andel av kontantinsatsen. För att säkerställa att den part som lagt in mer pengar i kontantinsats får tillbaka lika mycket krävs både ett samboavtal och ett skuldebrev. Har ni inte tecknat båda dessa avtal riskerar den part som har betalat mer i kontantinsats att behöva dela med sig av sina pengar vid en bodelning.

  • Ni har belånat upp er gemensamma bostad för den ena sambons privata bruk. Det kan handla om köp av exempelvis bil, båt eller ett starkapital för det nya företaget. Om båda står på lånet och ni inte har tecknat ett samboavtal tillsammans med ett regressavtal finns risk för att skulden delas lika mellan båda parter, trots att endast den ena har använt pengarna.

Kontakta jurist Gör kostnadsfri behovsanalys Skriv samboavtal direkt

Om undersökningen:
Undersökningen genomfördes av analysföretaget Red Blue Green på uppdrag av avtal24. Totalt intervjuades 1 046 personer i åldrarna 30 till 70 år. Datainsamlingen har skett genom datainsamlingsföretaget Nepa AB:s system för webbpaneler. De insamlade svaren har statistiskt förbehandlats för att skapa en befolkningsrepresentativitet med avseende på kön, ålder och region.