2015-11-03

Unikt samarbete mellan SBAB och avtal24

Genom samarbetet blir SBAB först i Sverige med att erbjuda sina bolånekunder juridisk avtalshjälp utan kostnad, en möjlighet som fyller en viktig funktion och täcker ett stort behov.

Dagens familjer kan se ut på flera olika sätt och ha olika förutsättningar vid ett bostadsköp. Juridiken har dock inte moderniserats eller anpassats till detta vilket gör skyddsbehovet större och ställer högre krav på att av avtal tecknas bostadsägare emellan.

Allt fler lever i samboförhållanden, men många saknar kunskap om vad som gäller rent juridiskt. Över 85 procent av alla i ett samboförhållande i Sverige saknar samboavtal och över 82 procent saknar testamente. Få känner till vilka avtal de skulle behöva och vilka konsekvenser avsaknaden kan leda till. Utan samboavtal delas till exempel bostadens värde som regel lika vid en separation, oavsett vem som äger och betalat för den.

För många som står i begrepp att flytta väcks funderingar kring avtal och juridik, men av till exempel ekonomiska eller praktiska skäl stannar det ofta vid en obesvarad fundering.

Pressmeddelande 2015-11-03