2016-02-29

Anders Perméus - om digitaliseringens effekter på juridiken


Anders Perméus, chefsjurist & grundare av avtal24, var inbjuden att tala vid en konferens i Bryssel den 16 februari.

På initiativ av European and Economic Social Committee (EESC) Brussels har ett diskussionsforum bildats; New European Justice Stakeholders Forum (‘EJSF’) - The Future of Justice in the EU: challenges & opportunities’.

Anders talade under rubriken ‘Impact of technology on the future of EU justice’ bland annat om hur digitala verktyg kommer att förändra samtliga juristers arbetssätt i grunden samt hur konsumenter och bolag kommer att kunna dra nytta av dessa förändringar. 

Läs mer