2016-03-21

Avtal24 i samarbete med MOD


MOD är en ideell förening som arbetar för att alla som behöver en transplantation ska få det utan onödigt lidande. MODs vision är att ingen i Sverige ska behöva dö i väntan på organ, vilket tyvärr sker idag.


Tillsammans med MOD vill vi på avtal24 hjälpa till att lyfta den viktiga frågan och uppmärksamma att man kan ge en gåva i sitt testamente. 

"Ett testamente handlar egentligen mer om livet än om motsatsen. Det vi vill lämna efter oss är liv och glädje, samt chansen att skapa möjligheter för andra. Att välja vilka som ska få ta del av tillgångarna är både ett sätt att lämna ett avtryck, men också en möjlighet att låta den egna livsgärningen fortsätta verka genom andra."

- Peter Carstedt, grundare av MOD
Läs mer om MOD


Skriv testamente