2016-05-26

Föredrag på Tysk-Nordiska JuristföreningenAnders Perméus, medgrundare och chefsjurist på avtal24, höll föredrag vid Tysk-Nordiska Juristföreningens möte den 21 maj. Om
digitaliseringen inom juridiken och vad detta får för betydelse för juristers verksamhet.

Vad är Tysk-Nordiska Juristföreningen för något?
Det är en förening för advokater från Tyskland och de nordiska länderna som träffas två gånger per år och diskuterar gränsöverskridande juridik. Oerhört spännande utbyte mellan erfarna affärsjurister. Jag har varit medlem sedan studenttiden och har lärt känna många advokater i grannländerna.

Vad diskuterades denna gång?
Temat var IT-rätt och frågor som rör cloud computing och särskilt dataskyddsförordningen diskuterades. Mitt föredrag handlade emellertid om digitaliseringen inom juridiken och vad detta får för betydelse för juristers verksamhet.

Läs mer