2016-05-06

Förvaring av ditt testamente



Att förvara testamentet på en säker plats är en självklarhet, men har du tänkt på att det är lika viktigt att det faktiskt kommer fram den dag det behövs? För att undvika att ditt testamente kommer bort, förvanskas eller förstörs samarbetar vi med Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) som förvarar och bevakar viktiga dokument.

Testamentet bevakas per automatik mot Skatteverket och SBF ser till att det kommer fram till dödsboet, jurist eller annan behörig mottagare, vid dödsfall.

Läs mer