2016-05-17

Johan Wiberg, chef PMO och medgrundare


Johan Wiberg, chef PMO och medgrundare avtal24. Foto: Calle Sigrell


Vad jag gjort tidigare?
Under större delen av mitt yrkesverksamma liv har jag jobbat inom bank och finans. Inom banken har jag varit support för Internetbank, sålt individuella pensionssparande, utvecklat Internetbank och telefonbank, bedrivit både mindre och större IT- och verksamhetsprojekt samt jobbat med multi channel strategy. De olika rollerna och arbetsuppgifterna har givit mig en bred kompetens och insikt om bankaffären. Något som jag har stor nytta av på avtal24 då bank- och juristprodukter liknar varandra både vad gäller distribution och paketering.


Min roll här på avtal24
Här på avtal24 ansvarar jag för projektportföljen. Mycket av min tid går till att stötta och följa upp våra produktutvecklare och IT resursers arbete i de olika projekten. Jag ser även till att ha ett eget projekt som jag driver, projektledning har alltid legat mig nära hjärtat. Utöver arbetet med projektportföljen så ansvarar jag för upphandling och kontakt med våra leverantörer.


Hur allt börjande - Första samtalet

Jag minns det som igår! Magnus (vår VD) ringde mig en solig dag i juni för ganska exakt 12 år sedan. Jag hade precis fått sommarjobb på en bank och var på strålande humör. Magnus lät som vanligt sprudlande och det kändes nästan som om han hade uppfunnit hjulet.. Ganska omgående in i samtalet berättade han att vi ska digitalisera juridiken. Jag som normalt är väldigt eftertänksam svarade direkt SJÄLVKLART SKA VI DET! Det kändes redan då helt naturligt att även denna bransch skulle bli mer tillgänglig för användare, såväl privatpersoner som företagare. 12 år senare delar vi fortfarande samma vision och jag kan säga att vi lyckats MEN vi är långt ifrån klara. Tro mig!