2016-06-28

Avtal24 i Almedalen

Under Almedalsveckan finns vi på plats. Då deltar vår vd Magnus Stein i en spännande paneldebatt, bland annat om hur vi får fler att vilja, våga och kunna starta företag i en föränderlig värld. Samt hur digitaliseringen och nya förutsättningar som delningsekonomin påverkar företagarklimatet och tillväxttakten i Sverige.