2016-08-18

Kraftig ökning av arvstvister


Vikten av ett korrekt testamente

Stigande bopriser och nya familjekonstellationer är säkerligen två bidragande orsaker till att arvstvisterna ökat på senare tid. Bara vid Stockholms tingsrätt har arvstvisterna ökat med drygt 50 procent på fem år.

Ofta är det felaktiga eller otydligt formulerade testamenten som ger upphov till bråk och förvirring.

Läs mer