2016-12-01

Gifta ärver alltid varandra - eller?

Läs mer om testamente

Det finns en allmän uppfattning om att gifta alltid ärver varandra - men så är inte fallet. När det finns särkullbarn, det vill säga barn som inte är era gemensamma, har de rätt att få ut sitt arv genast.

Läs mer