2017-01-18

Fastna inte i sambofällan

Läs mer om samboavtal

Det är stor skillnad mellan att vara gift och sambo - många har dålig koll på vad som gäller rent juridiskt vid samboskap och få vet hur omfattande de ekonomiska konsekvenserna kan bli och hur orättvist det kan upplevas vid en separation. Här informerar vi om hur du tryggar dig som sambo. 

Läs mer