2017-02-16

Bodelningsavtal eller gåvobrev vid gåva mellan makar?

Om du vill ge egendom till din make eller maka kan det antingen ske genom ett gåvobrev eller ett bodelningsavtal. Genom att välja rätt avtal kan du undvika oönskad beskattning.

Läs mer