2017-03-29

Tips till föräldrar som vill hjälpa sina barn med bostadsköpet

Läs mer

Vi får ofta frågor från föräldrar som på olika sätt vill hjälpa sina barn med bostadsköp. Här ger vi exempel på några vanliga scenarier och vilka avtal som kan behövas i de olika situationerna. 

Läs mer