2017-04-26

Vikten av ett korrekt testamente

Läs mer om testamente

Stigande bopriser och nya familjekonstellationer är säkerligen två bidragande orsaker till att arvstvisterna ökat på senare tid.Genom att skriva testamente kan du undvika oklarheter och överraskningar i framtiden, men tänk på att det är viktigt att testamentet är tydligt och korrekt. 

Läs mer