2017-05-04

Arvskifte - vem får vad?

Läs mer om arvskifte

När ett arv ska fördelas behöver en arvskifteshandling upprättas. Arvskifteshandlingen är ett skriftligt avtal som klargör vem som ska få vad av de tillgångar som finns i dödsboet. Banken kräver ofta ett arvskifte för att ni bland annat ska kunna avsluta den avlidnes konton och föra över värdepapper. 

Läs mer