2017-06-15

Gåvor inom familjen - detta är bra att veta

Läs mer

Bra att veta är att en gåva av större värde till ditt barn i regel ses som förskott på arv, om inte annat skrivits i ett gåvobrev. Förskott på arv innebär att gåvans värde ska räknas av från arvet i framtiden. 

Läs mer