2017-07-05

Framtidsfullmakt - ett alternativ till god man

Läs mer

Den 1 juli trädde lagen om framtidsfullmakter i kraft. Den nya lagen innebär att du har chans att bestämma vem som ska ha rätt att fatta beslut åt dig senare i livet, när du inte längre själv har möjlighet. 

Läs mer