2017-09-11

Avtal24 i samarbete med Länsförsäkringar Östgöta

Avtal24 och Länsförsäkringar Östgöta startar ett samarbete som på ett enkelt sätt ger Länsförsäkringars kunder hjälp med familjejuridisk rådgivning och avtalsskrivning. 

Familjejuridiken gör sig påmind för i olika skeden i livet och ger ofta upphov till frågor; Vad gäller när man flyttar ihop och blir sambo? Vem får egentligen ärva mig? Hur kan jag skydda mig och min familj ekonomiskt om något oväntat skulle hända? Få känner till vilka avtal de skulle behöva och vilka konsekvenser avsaknaden kan leda till.

”Avtal24 vill förenkla juridiken och göra den tillgänglig för alla – vi hör tyvärr alltför ofta kunder som haft svårt att veta var de ska vända sig eller hur de ska gå tillväga. Vi är väldigt glada över samarbetet med Länsförsäkringar Östgöta och ser fram emot att på ett enkelt och tillgängligt sätt erbjuda kunderna skräddarsydda avtalslösningar.”

 – Ricard Stiller, Affärsansvarig avtal24

”Nu har vi kommit i ett läge där det är dags att ta nästa steg i hur vi levererar trygghetsskapande tjänster till våra kunder. Samarbetsavtalet med avtal24 ger ett tydligt mervärde till våra kunder och det går helt i linje med kundernas förväntningar gällande flexibilitet, tillgänglighet och bredd i tjänsteutbudet.” 

– Sven Eggefalk, VD Länsförsäkringar Östgöta