2017-10-19

Avtal24 och Landshypotek Bank inleder samarbete

Läs mer

Catharina Åbjörnsson Lindgren tf VD Landshypotek Bank.

Avtal24 och Landshypotek Bank inleder nu ett samarbete som ger bankens kunder tillgång till juridisk rådgivning och hjälp med uppsättning av avtal som testamente, äktenskapsförord och samboavtal. 

Just samboavtal och äktenskapsförord kommer kunderna att under en period kunna teckna kostnadsfritt.

Läs mer