2017-10-25

Det här gäller när ett arv ska fördelas

Läs mer

När bouppteckningen är registrerad och arvet ska fördelas behöver en arvskifteshandling upprättas. Arvskifteshandlingen är ett skriftligt avtal som klargör vem som ska få vad av de tillgångar som finns i dödsboet. 

Läs mer