2017-11-09

Vikten av ett korrekt testamente

Läs mer

Genom att skriva testamente kan du undvika oklarheter och överraskningar i framtiden, men tänk på att det är viktigt att testamentet är tydligt och korrekt. Testamentets innehåll måste helt enkelt överensstämma med de lagar och regler som finns. 

Läs mer